Puheenjohtaja muistelee

MITEN JA MIKSI NÄKY SYNTYI:

Oli kesä 2004 ja ilmassa oli tarvetta edistää pääkaupunkiseudulla asuvien näkövammaisten henkilöiden kulttuuriharrastusmahdollisuuksia.    Tiesimme että meitä, samassa, kulttuurinälän vallassa olevia näkövammaisia henkilöitä oli paljon.

Meitä oli kolme innokasta, idearikasta ja luovaa henkilöä jotka päättivät perustaa oman kulttuuriyhdistyksen.   Siihen pääsisivät mukaan sekä näkövammaiset että näkevät henkilöt.  Niinpä istuimme saman pöydän ääreen marraskuussa 2004 ja pidimme perustavan yhdistyskokouksen.

Jo perustamisesta lähtien halusimme tuoda kulttuuri- ja taidekentän lähelle niitä, jotka ovat kiinnostuneita niistä.   Luentoja kansainvälisestä taiteesta ja sen historiasta unohtamatta suomalaista taidekenttää.   Viedään jäseniä taidenäyttelyihin, käydään teatterissa ja konserteissa.   Tutustutaan mielenkiintoisiin kulttuurikohteisiin ympäri Etelä-Suomea.   Erilaisten kurssien ja työpajojen järjestäminen päätettiin sisällyttää myös toimintaan.  Niistä esimerkkeinä taidemaalauksen käytännön opettelu.    Myös valokuvauksen perusteet ja käytännön opiskelu päätettiin ottaa mukaan kurssitoimintaa.

Näiden eri tapahtumien tueksi päätettiin ottaa ammattilaisia ohjaajia, taidenäyttelyoppaita sekä henkilöitä, jotka osasivat näkövammaisille henkilöille tarkoitetun kuvailutulkkauksen.  Taideteokset piti tuoda kuvailtavaan eli kuuloaistin avulla ymmärrettävään muotoon.

Tuo kaikki piti saada myös taloudellisesti mahdollisimman hyvin saavutettavaksi.   Oli keksittävä hinnaltaan mahdollisimman edullisiksi.   Joukossamme on paljon vähävaraisia joten yhdistyksen piti löytää keinot tapahtumakustannusten sponsorointiin.

Etsimme yhteistyökumppaneita ja valitsimme sellaisia taidelaitoksia ja toimijoita jotka halusivat tulla meitä vastaan alennettujen hintojen muodossa.

Pidimme vertaistukea ehdottoman tärkeänä.   Yhdessäkokoontuminen ja -osallistuminen loi pikku hiljaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.   Osallistujat oppivat tuntemaan toisensa, mielipiteitä vaihdettiin sekä varsinaisesta taidekokemuksesta että omasta henkilökohtaisesta tilanteesta.   Yhdessätekemisestä syntyi yhteisö.

Vuosien mittaan näkeviä jäseniä on ollut yhdistyksessä keskimäärin 1/3 osaa.   Näkevät jäsenet toimivat usein luontaisina avustajina näkövammaisille vaikka monilla näkövammaisilla onkin omia, henkilökohtaisia avustajia.

Koko NÄKY Ry:n toiminnan taloudelliseksi perustaksi laadittiin jäsenyhdistysmuoto.   Jokainen maksaa pienen jäsenmaksun vuodessa.  Se käytetään tapahtumakustannusten sponsorointiin ja loput käytetään pakollisiin menoihin.

Yhdistyksen hallitus ja muut vastuuhenkilöt päättivätkin hyvin varhaisessa vaiheessa että ne tekevät työtään VAPAAEHTOISVOIMIN.    Työ on ikäänkuin hyväntekeväisyystyötä josta hyötyvät kaikki jäsenet.

Yhdistyksen alkuaikoina saimme pieniä avustuksia mm. Helsingin kaupungin kulttuurikeskukselta, Kansan sivistysrahastolta, Suomen kulttuurirahastolta.   Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry, TUKILINJA on myös avustanut meitä.  TUKILINJA valitsi NÄKY Ry:n yhdeksi vuoden 2013 palkituista toimijoista.

Ajan saatossa yhdistys on ”jäänyt suurten toimijoiden jalkoihin” tarkoittaen jäämättä saatuja avustuksia ja apurahoja.    Pieniä kulttuuritoimijoita ei arvosteta tarpeeksi , erityisesti suppealle kohderyhmälle työtä tekevien toimijoiden osalta.    Niinpä yhdistys on päättänyt pärjätä omillaan vapaaehtoisen toiminnan kautta.    Tiukka budjetti sen takaa!

Vuoden 2021 alussa meitä NÄKYläisiä oli liki 70 joista suurin osa n. miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudulta.

Pidämme yllä omia verkkosivuja, facebook-tiliä sekä tiedotamme tapahtumista ja toiminnasta myös sähköpostiyhteyden kautta.  Kaikki jäsenet kuuluvat sähköpostilistallemme.

Vaikka olemme yksityinen toimija, teemme kuitenkin yhteistyötä valtakunnallisten vammaisjärjestöjen kanssa.    Lukuisat kulttuurialan laitokset ovat vakiintuneita yhteistyökumppaneitamme ja niille näkövammaisten palvelemisesta on tullut näkyvä etu.

Järjestämme yleensä 10-12 erilaista tapahtumaa vuosittain.  Olemme kaikki sitä mieltä että yhdessä osallistuminen on helppoa.  Kun joku järjestää kaiken valmiiksi, on helppo ilmoittaa osallistuvansa.  Yksin ei tule lähdettyä moneenkaan paikkaan vaikka kuinka kiinnostaisi.    Kun lähtee yhdessä isommalla porukalla, tapaa samalla tuttuja.

Vuosina 2020-2021 coronaviruksesta aiheutuneet rajoitukset ovat estäneet lähes kaikki livetapahtumat.  Onneksi mekin löysimme etätapaamiset Teamsin ja Zoomin sekä muiden etäkokoussovellusten kautta.

NÄKY jatkaa toimintaansa ennakkoluulottomana ja idearikkaana.   Meille lähes kaikki on mahdollista.  Luomme HYVINVOINTIA KULTTUURIN JA TAITEEN AVULLA.   Voimavaranamme on VAPAAEHTOISTYÖ!

Ismo Tilanto